• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Hidraulična ulja

Hidraulični sistemi su ključni element u vašem procesu proizvodnje, zato hidraulična ulja moraju da poseduju kvalitet koji će moći da izdrži opterećenje. Na žalost, neka hidraulična ulja prosto ne poseduju ono što je potrebno da se posao dobro odradi.

Korišćenje loših ulja može da dovede do:

• korozije
• kontaminacije
• formiranja taloga
• povećanog habanja
• blokiranja filtera
• slepljivanja ventila

što dovodi do:
• oštećenja opreme
• prevremenog starena ulja i potrebe zamene
• povećanih zahteva za servisiranje
• skupog curenja ulja koje prlja opremu
• neplanirane zamene filtera
• skupim zaustavljanjima proizvodnje

Sve ovo loše utiče na vašu opremu i radni vek mašine.

 

Da li vaše hidraulično ulje košta više nego što mislite?

 

Brza procena prosečnih troškova održavanja hidrauličnog sistema otkriva koliki finansijski udar se trpi zbog zamene pohabanih delova ili oštećenih komponenata, ali i dodatni stres od nepredvidljivih havarija koji se ne može izračunati. Troškovi nabavke ulja čine minimalni deo prosečnog budžeta za hidraulični sistem, dok prevremena popravka ili zamena pohabanih delova može naneti ozbiljnu štetu vašoj rentabilnosti i konkurentnosti.


Triton oil