• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Hydro HME

MOL Hydro HME

Hidraulična ulja visokih performansi i odlične otpornosti na starenje. Obezbeđuju produžene periode zamene ulja i omogućavaju izuzetnu pouzdanost rada sistema. Namenjena su zahtevnim hidrauličnim sistemima koji rade pod naročito teškim uslovima eksploatacije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, vozila, poljoprivredne i terenske mehanizacije.MOL Hydro HME 10                                 

                                                                                                                                                                           
Klasa viskoznostiISO VG 10
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.855
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 10.1
Tačka paljenja ( Cleveland) ( C) 170
Tačka stinjavanja ( C) -33


 

MOL Hydro HME 15

                                                                                                                                                                    
Klasa viskoznostiISO VG 15
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.853
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 15.5
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 185
Tačka stinjavanja (°C) -30


 

MOL Hydro HME 22

                                                                                                                                                                            
Klasa viskoznostiISO VG 22
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.863
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 22.5
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 200
Tačka stinjavanja (°C) -24


 

MOL Hydro HME 32


Klasa viskoznostiISO VG 32
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.872
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32.8
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 210
Tačka stinjavanja (°C) -24


   

MOL Hydro HME 46


Klasa viskoznostiISO VG 46
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.877
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46.2
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 225
Tačka stinjavanja (°C) -27


   

MOL Hydro HME 68


Klasa viskoznostiISO VG 68
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.882
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68.5
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 235
Tačka stinjavanja (°C) -24


   

MOL Hydro HME 100


Klasa viskoznostiISO VG 100
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.884
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 101.5
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 245
Tačka stinjavanja (°C) -18


   

MOL Hydro HME 150


Klasa viskoznostiISO VG 150
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.890
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 152
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 250
Tačka stinjavanja (°C) -15

Triton oil