• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Hydro HV

MOL Hydro HVMultigradna hidraulična ulja visokih performansi. Obezbeđuju dobru stabilnost na smicanje i jedinstvene temperaturno-viskozne karakteristike radi omogućavanja pouzdanog rada kako na niskim tako i na visokim temperaturama.

 Primenjuju se za hidrauličnu opremu na otvorenom,izloženu velikim temperaturnim i mehaničkim opterećenjima, kao i za industrijske i hidraulične sisteme u vozilima koji rade u širokom temperaturnom opsegu.

 Osiguravaju superiornu zaštitu od habanja i dug operativni vek opreme. Poseduju dobru filterabilnost.
MOL Hydro HV 15

                                                          

Klasa viskoznostiISO VG 15
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.867
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 15.5
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 170
Tačka stinjavanja (°C) -42MOL Hydro HV 32

                                                                                                       

Klasa viskoznostiISO VG 32
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.868
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32.4
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 205
Tačka stinjavanja (°C) -36


 

MOL Hydro HV 46

                                                                                          

Klasa viskoznostiISO VG 46
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.876
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 48.2
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 220
Tačka stinjavanja (°C) -39MOL Hydro HV 68

                                                                                                      

Klasa viskoznostiISO VG 68
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.880
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68.4
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 230
Tačka stinjavanja (°C) -33MOL Hydro HV 100

                                                                              

Klasa viskoznostiISO VG 100
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.886
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 103
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 230
Tačka stinjavanja (°C) -33

Triton oil