• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Pyrohid AE

MOL Pyrohid AE

Koncentrovani hidraulični fluid predviđen za upotrebu u formi vodene emulzije. Predviđen za primenu prvenstveno kao teškozapaljiv hidraulični fluid u aplikacijama koje zahtevaju korišćenje fluida prema tipu HFA-E. Radna temperatura: +5 do +55°C.MOL Pyrohid AE

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 46
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.905
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 67.4
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 150(PM)
Tačka stinjavanja (°C) -

Triton oil