• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Tellus Oil T

Shell Tellus Oil TUpotreba:

Hidraulično ulje za velika opterećenja sa posebnim pogodnim viskozitetno-temperaturnim karakteristikama. Odgovara hidrauličnim specifikacijama HVLP po DIN 51524/T3 odnosno ISO HV.

Upotrebljivo je kao ulje CLP po DIN 51517/T3.
Shell Tellus T 15

                                                                                                             
Gustina na 15°C kg/m3 872
Temperatura paljenja °C PMCC 160
Temperatura stinjavanja °C max. -42
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 4


Shell Tellus T 32

                                                                                                             
Gustina na 15°C kg/m3 872
Temperatura paljenja °C PMCC 17
Temperatura stinjavanja °C max. -42
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6.5


Shell Tellus T 46

                                                                                                             
Gustina na 15°C kg/m3 84
Temperatura paljenja °C PMCC 210
Temperatura stinjavanja °C max. -39
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 9


Shell Tellus T 68

                                                                                                             
Gustina na 15°C kg/m3 877
Temperatura paljenja °C PMCC 230
Temperatura stinjavanja °C max. -36
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 12

 

 


Triton oil