• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Teško zapaljivi hidraulični fluidi
Shell Irus Fluid C

Upotreba: Teško, zapaljiva hidraulična tečnost razvijena na bazi glikola i vode. Gustina na 15°C kg/m3  1084 Temperatura paljenja °C PMCC  nemerljivo Temperatura stinjavanja °C max.  -48 Kinematska viskoznost mm 2 /s (cSt) 40°C  40 Kinematska viskoznost mm 2 /s (cSt) ...


 1  2 > >>

Ukupno: 2  Prikazano: 1 - 1
Triton oil