• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Irus Fluid C

Shell Irus Fluid CUpotreba:

Teško, zapaljiva hidraulična tečnost razvijena na bazi glikola i vode.Gustina na 15°C kg/m3 1084
Temperatura paljenja °C PMCC nemerljivo
Temperatura stinjavanja °C max. -48
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 40
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C -

Triton oil