• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Izolaciona ulja

Transformatori


Uloga ulja u električnim transformatorima je da izoluje namotaje i da prenese toplotu koja se stvara prilikom rada transformatora. Ulje mora posedovati dobra izolaciona svojstva i mora biti niskog viskoziteta, jer efikasnost prenosa toplote zavisi od brze cirkulacije. Izolaciona ulja moraju biti praktično bez voskova i moraju imati odličnu tečljivost na niskim temperaturama.

Izolaciona ulja su u toku rada podložna oksidaciji, što dovodi do stvaranja kiselina i taloga. Zbog toga je neophodno koristiti duboko rafinisana ulja sa visokom oksidacionom stabilnošću i odličnim električnim karakteristikama.

 

Električni prekidači

Uloga ulja u električnim prekidačima je da ugasi el. luk koji se stvara između kontakata u toku rada. Ulja za el. prekidače moraju imati dobre izolacione osobine i visoku električnu čvrstoću da bi sprečile održavanje el. luka ili njegovo ponovno nastajanje. Ulja takođe moraju biti niskog viskoziteta, visoke hemijske stabilnosti i ne smeju imati sklonost ka izlučivanju ugljenika. Ove zahteve ispunjavaju iste vrste ulja koja se koriste i za transformatore.

 

Podela izolacionih ulja

U zavisnosti od strukture ugljovodonika, izolaciona ulja mogu oslobađati ili apsorbovati gasove u uslovima delimičnog pražnjenja. Prva grupa ulja, koja oslobađa gas, se već dugo vremena koristi i bez sumnje će i dalje biti široko rasprostranjena. Ipak, neki proizvođači transformatora i korisnici su naklonjeni drugoj grupi, uljima koja apsorbuju gas u slučajevima stvaranja dovoljno visokog el. napona koji dovedi do jonizacije.
Drugi kriterijum za podelu izolacionih ulja se odnosi na prisustvo inhibitora korozije pa se razlikuju inhibirana i neinhibirana ulja.

 

Izbor izolacionog ulja


Izbor ulja za transformatore ili el. prekidače zavisi od tri glavna faktora:
a) nacionalne ili internacionalne specifikacije;
b) zahteva za inhibiranim ili neinhibiranim uljem;
c) tipa ulja: ulje koje oslobađa vazduh ili ulje koje ga apsorbuje.
Kao osnova za sve nacionalne specifikacije služi standard IEC 296 prema kojem su izolaciona ulja svrstana u klase I, II i III (neinhibirana) i IA, IIA i IIIA (inhibirana). Klase se među sobom razlikuju po viskozitetu, tački paljenja i tački tečenja.
Klase I, IA, II i IIA se najčešće primenjuju u transformatorima dok klase III i IIIA obično nalaze primenu u el. prekidačima.


Triton oil