• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL TO 35K

MOL TO 35K Neinhibirano transformatorsko ulje. Poseduje odlične dielektrične osobine i izraženu sposobnost odvođenja toplote. Pruža normalnu oksidacionu stabilnost, dobru viskoznost na niskim temperaturama i nisku tačku stinjavanja.

 Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon i nizak dielektrični gubitak. Kompatibilno je sa materijalima koji se uobičajeno koriste u proizvodnji transformatora i nije korozivno.

Preporučuje se prvenstveno za korišćenje u transformatorima male i srednje snage, kao izolator i fluid za hlađenje. Ne sadrži PCB, PCT ili furanoične komponente


 MOL TO 35K    

Klasa viskoznosti -
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.867
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 10.3
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 140(PM)
Tačka stinjavanja (°C) -45

 

 


Triton oil