• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL TO 40A Extra

MOL TO 40A Extra
Inhibirano transformatorsko ulje sa odličnim dielektričnim osobinama. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon, nizak dielektrični gubitak i izvrsnu otpornost na koroziju obezbeđujući duži servisni period.

Pogodno je za izolaciju i hlađenje u visokonaponskim transformatorima, prekidačima strujnog kola i

uljnim sklopkama. Ne sadrži PCB, PCT ili furanoične komponente.


 MOL TO 40A Extra   

Klasa viskoznosti  -
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.870
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 10.1
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 140(PM)
Tačka stinjavanja (°C) -45

 

 


Triton oil