• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL X-RAY 7

MOL X-RAY 7Neinhibirano transformatorsko ulje sa odličnim karakteristikama izolacije i odvođenja toplote. Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od korozije i oksidacionu stabilnost.

Pogodno je za izolaciju i hlađenje transformatora i akceleratora ugrađenih u rendgen aparate.

 MOL X-RAY 7     

Klasa viskoznosti -
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.870
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 9.2
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 130(PM)
Tačka stinjavanja (°C) -36

 

 


Triton oil