• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell

Shell izolaciona ulja - važnost kvaliteta


Visoka termička opterećenja izolacionih ulja zahtevaju što bolju oksidacionu stabilnost. Odluka da se koristi visoko kvalitetno trafo ulje je takođe opravdana uticajem troškova otklanjanja kvarova transformatora, bez obzira da li su oni prouzrokovani lošom izolacijom zbog obrazovanja taloga ili zbog oštećenja pairne izolacije. Očekivani vek trajanja transformatora je danas i do 40 godina, a ovaj vek se očekuje i od visokokvalitetnog ulja.

 

Važno je napomenuti da u slučaju izbora ulja lošeg kvaliteta, performanse ulja neće biti uočljive određeno vreme (čak i 10 godina) za koje vreme će isteći garantni period transformatora (većina kvarova u prvim godinama su usled grešaka u izradi, transportu ili izolaciji). Lako je uporediti troškove prouzrokovane skraćenim vekom transformatora i/ili kvarova prema relativno malim dodatnim troškovima za nabavku visokokvalitetnog ulja. Pošto vek papira zavisi od stabilnosti ulja (kada dođe do degradacije ulja, razgradnja celuloznih vlakana se ubrzava), očigledno je da je bolje koristiti kvalitetno ulje od početka, nego čekati da dođe do nepovratnog oštećenja izolacije.

 

Shell proizvodi izolaciona ulja visoke oksidacione stabilnosti, niske viskoznosti i tačke stinjavanja koja obezbeđuju besprekoran rad uređaja i sprečavaju nepredviđene zastoje, pa čak i havarije do kojih može doći zbog degradacije ulja.

 

Shell Diala B

Upotreba: Neinhibirano izolaciono mineralno ulje naftenske osnove. Ima dobru oksidacionu stabilnost i  odlično se ponaša na niskim temperaturama. Zadovoljava zahteve standarda IEC 296 class I. Gustina na 15°C kg/m3  879 Temperatura paljenja °C PMCC  146 Temperatura stinjavanja °C max.  -57 ...


 1  2  3  4 > >>

Ukupno: 4  Prikazano: 1 - 1
Triton oil