• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Diala B

Shell Diala BUpotreba:

Neinhibirano izolaciono mineralno ulje naftenske osnove. Ima dobru oksidacionu stabilnost i  odlično se ponaša na niskim temperaturama. Zadovoljava zahteve standarda IEC 296 class I.


Gustina na 15°C kg/m3 879
Temperatura paljenja °C PMCC 146
Temperatura stinjavanja °C max. -57
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 11,6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C -

Triton oil