• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Diala G

Shell Diala GUpotreba:

Izolaciono ulje, koje je posebno otporno na gasove. Ispunjava VDE 0370 i DIN 57370 class 1A kao i IEC 296 class II.


Gustina na 15°C kg/m3 879
Temperatura paljenja °C PMCC 150
Temperatura stinjavanja °C max. <-60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 19 (20 °C)
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C -

Triton oil