• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Kompresorska ulja

Kompresori su uredjaji koji se koriste za sabijanje vazduha ili drugih fluida. U savremenim industrijskim sistemima komprimovani vazduh predstavlja brz, siguran i fleksibilan izvor energije, koji se može koristiti kod svih vrsta pneumatskih alata, za obezbedjivanje hladjenja ili za kontrolu proizvodnih procesa. Savremeni kompresori mogu biti različitih kapaciteta i veličina.


Osnovni zadatak kompresorskih ulja je da obezbede kvalitetno i postojano podmazivanje, dobro zaptivanje (mora se sprečiti curenje radnog fluida izmedju klipnih prstenova i površine klipa), hladjenje, smanjenje trenja i habanja pokretnih delova, kao i dobru separaciju u odnosu na radni fluid.

 

PODELA


Postoje dva osnovna konstrukciona tipa kompresora:

 

 

Klipni kompresori u osnovi predstavljaju pumpu kod koje se vazduh komprimuje pomoću klipa unutar cilindra. Klipni kompresori mogu biti jednostepeni i višestepeni. Ukoliko su potrebni visoki pritisci vazduha, tada se kompresija odvija u više stepeni, a izmedju dva stepena kompresije, obično se uvodi medjuhladjenje komprimovanog fluida.

 

 

Rotacioni kompresori se dele na vijačne i rotacione sa krilcima. U savremenim sistemima sve češće se koriste rotacioni kompresori koji su većih kapaciteta ali i nižih izlaznih pritisaka i temperatura radnog fluida.

 

 

 

 

Triton oil