• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Clavus Oil

Shell Clavus Oil

Upotreba, opis i specifikacije:

Visokorafinisano cikloalkansko (naftensko) mineralno ulje sa izvrsnim niskotemperaturnim osobinama, namenjeno za rashladne kompresore. Preporučuje se za podmazivanje otvorenih i poluhermetik kompresora.


Posebno se preporučuje  za sisteme sa NH3 i HC (propan, isobutan, propilen), a  može se koristiti i u sistemima sa CFC (R12) i HCFC (R22, R123, R 502). Odgovara normama DIN 51503 grupa KAA, KC i KE.Shell Clavus Oil 32


Gustina na 15°C kg/m3 895
Temperatura paljenja °C PMCC 190
Temperatura stinjavanja °C max. -36
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5

Shell Clavus Oil 46


Gustina na 15°C kg/m3 901
Temperatura paljenja °C PMCC 200
Temperatura stinjavanja °C max. -33
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6

Shell Clavus Oil 100


Gustina na 15°C kg/m3 903
Temperatura paljenja °C PMCC 210
Temperatura stinjavanja °C max. -30
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 7.2


Triton oil