• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Clavus Oil G

Shell Clavus Oil G

Upotreba, opis i specifikacije:

Visokorafinisano hidrotretirano, cikloalkansko (naftensko) mineralno ulje sa izvrsnim niskotemperaturnim osobinama, bez aditiva. Posebno je pogodno za hermetik kompresore. Preporučuje se za sisteme sa rashladnim fluidima CFC (R12), HCFC (R22, R123, R502) i HC (propan, isobutan, propilen).


Generalno se ne preporučuje za sisteme sa amonijakom (mada se može koristiti) i otvorene i poluhermetik kompresore gde je Shell Clavus  bolji izbor. Odgovara normama DIN 51503 grupa KAA, KC i KE.Shell Clavus Oil G 32


Gustina na 15°C kg/m3 882
Temperatura paljenja °C PMCC 195
Temperatura stinjavanja °C max. -48
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 30
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 4.5

Shell Clavus Oil G 46


Gustina na 15°C kg/m3 888
Temperatura paljenja °C PMCC 210
Temperatura stinjavanja °C max. -42
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 44
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5.7

Shell Clavus Oil G 100


Gustina na 15°C kg/m3 849
Temperatura paljenja °C PMCC 220
Temperatura stinjavanja °C max. -39
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 65
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 7.0


Triton oil