• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL KG 100

MOL KG 100Visokorafinisano mineralno ulje za podmazivanje klipnih kompresora za transport ili kompresiju vazduha ili ne-agresivnih gasova (npr. azot, derivati hidrokarbonata) do 160°C temprerature otpuštanja.

Nudi zadovoljavajuću termalnu stabilnost, malu tendenciju ka stvaranju koksa i dobro oslobađanje vode.

 

 

 

MOL KG 100

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 100
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.896
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 103
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 260
Tačka stinjavanja (°C) -24

Triton oil