• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Corena V

Shell Corena V

Upotreba, opis i specifikacije:

Nelegirano ulje za vakuumske pumpe, koje je otporno na starenje, sa pogodnom viskozitetno-temperaturnom karakteristikom.


Namenjeno za lamelne vakuumske pumpe, koje dostižu potpritiske do 1x10-3 mbar. ISO 6743-3A-DVC.Shell Corena V


Gustina na 15°C kg/m3 881
Temperatura paljenja °C PMCC 270
Temperatura stinjavanja °C max. -12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 118
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 12.3


Triton oil