• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL TCL M

MOL TCL MUlja za cirkulacione sisteme podmazivanja industrijske opreme izložene snažnom protoku vode. Veoma brzo odvajanje vode obezbeđuje dugu i pouzdanu upotrebu.

Obezbeđuju dugotrajnu zaštitu od korozije, a zahvaljujući svojoj dobroj oksidacionoj i termalnoj stabilnosti sprečavaju stvaranje naslaga i začepljenje filtera.

 Njihova napredna svojstva pružaju poboljšanu zaštitu od habanja i produžavaju radni vek opreme. Posebno se preporučuju za Morgoil i druge slične sisteme ležajeva.

 

 

 

MOL TCL 10 M

                             

Klasa viskoznostiISO VG 10
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.855
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 10
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 160
Tačka stinjavanja (°C) -36

 

 

 

MOL TCL 150 M

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 150
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.894
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 150
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 250
Tačka stinjavanja (°C) -12

 

 

 

MOL TCL 220 M

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 220
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.892
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 218
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 250
Tačka stinjavanja (°C) -12

 

 

 

MOL TCL 320 M

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 320
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.899
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 310
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 260
Tačka stinjavanja (°C) -12

 

 

 

MOL TCL 460 M

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 460
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.902
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 454
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 275
Tačka stinjavanja (°C) -9

 

 

 

MOL TCL 680 M

                                                                                                       
Klasa viskoznostiISO VG 680
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C0.911
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 670
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 290
Tačka stinjavanja (°C) -15

Triton oil