• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Vitrea Oil

Shell Vitrea Oil

Upotreba, opis i specifikacije:

Posebna, otporna na starenje, nelegirana mineralna mašinska ulja, sa niskom temperaturom stinjavanja i dobrim viskozitetno-temperaturnim osobinama.
Namenjeno je za manje opterećene cilindrične i konusne zupčanike, lančane prenose, klizne i valjkaste ležajeve, kao i za sva  mesta za podmazivanje gde su potrebna nelegirana ulja.

Ispunjava norme za maziva C po standardu DIN 51517/T1 i H po standardu DIN 51524, VB/VC prema DIN 51506.
Gradacije 150-460 preporučuju se za korišćenje u Morgan ležajevima.Shell Vitrea Oil 46


Gustina na 15°C kg/m3 875
Temperatura paljenja °C PMCC 228
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 7

Shell Vitrea Oil 68


Gustina na 15°C kg/m3 883
Temperatura paljenja °C PMCC 223
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 9

Shell Vitrea Oil M150


Gustina na 15°C kg/m3 892
Temperatura paljenja °C PMCC 225
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 150
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 15

Shell Vitrea Oil M220


Gustina na 15°C kg/m3 896
Temperatura paljenja °C PMCC 249
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 220
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 19

Shell Vitrea Oil M320


Gustina na 15°C kg/m3 903
Temperatura paljenja °C PMCC 255
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 320
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 24

Shell Vitrea Oil M460


Gustina na 15°C kg/m3 909
Temperatura paljenja °C PMCC 260
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 460
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 32


Triton oil