• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Morlina Oil

Shell Morlina Oil

Upotreba, opis i specifikacije:

Kvalitetno solventno rafinisano hidraulično ulje HL po DIN  51524/T1, specijalno za cirkulacione sisteme i prenose (CL-Oil po DIN 51517/T2). Poseduje svojstvo da dobro izdvaja vodu. Sadrži aditive, koji štite od oksidacije, korozije i habanja.

Gradacije 5 i 10 se koriste za podmazivanje vretena brzorotirajućih mašina i  centralno podmazivanje mašina alatki, srednje gradacije viskoznosti se preporučuju za hidraulične sisteme gde se ne zahtevaju ulja sa antihabajućim aditivima, a više gradacije nalaze primenu za podmazivanje reduktora koji nisu teško opterećeni.Shell Morlina Oil 5


Gustina na 15°C kg/m3 875
Temperatura paljenja °C PMCC 228
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 7

Shell Morlina Oil 10


Gustina na 15°C kg/m3 883
Temperatura paljenja °C PMCC 223
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 9

Shell Morlina Oil 150


Gustina na 15°C kg/m3 892
Temperatura paljenja °C PMCC 225
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 150
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 15

Shell Morlina Oil 220


Gustina na 15°C kg/m3 896
Temperatura paljenja °C PMCC 249
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 220
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 19

Shell Morlina Oil 320


Gustina na 15°C kg/m3 903
Temperatura paljenja °C PMCC 255
Temperatura stinjavanja °C max. -6
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 320
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 24


Triton oil