• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell V-Oil 1404

Shell V-Oil 1404

Upotreba, opis i specifikacije:

Specijalni kalibracioni fluid za pumpe visokog potiska.


BOSCH (VS 15665 OL), MB (DBL 6513.00) LUCAS CAV.Shell V-Oil 1404


Gustina na 15°C kg/m3 826
Temperatura paljenja °C PMCC 95 (°C PMCC)
Temperatura stinjavanja °C max. -27
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 2.55
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C --


Triton oil