• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Tonna Oil T

Shell Tonna Oil T

Upotreba, opis i specifikacije:

Veoma rasprostra njeno specijalno mašinsko ulje za podmazivanje kliznih staza i vođica. Posebni aditivi sprečavaju klizanje sa kočenjem ("Stick-Slip") radnih delova mašina i njihovih vođica.

Ima dobre viskozitetno-temperaturne osobine, nudi dobru zaštitu od korozije i starenja ulja. Odlikuje ih visoka izdržljivost. Odgovaraju Cincinnati-Milacron specifikacijama P 50 i P 53 i DIN 51524 HLP.Shell Tonna Oil T68


Gustina na 15°C kg/m3 884
Temperatura paljenja °C PMCC 238
Temperatura stinjavanja °C max. -15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 9.3

Shell Tonna Oil T220


Gustina na 15°C kg/m3 901
Temperatura paljenja °C PMCC 272
Temperatura stinjavanja °C max. -12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 220
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 19.9


Triton oil