• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Tonna Oil S

Shell Tonna Oil S

Upotreba, opis i specifikacije:

Ima osobinu da dobro izdvaja vodu i  da je kompatibilno sa većinom rashladno-mazivnih sredstava, koja se mešaju sa vodom.


Odgovara stadardima DIN 51517/T3  CLP kao i DIN 51524  HLP.Shell Tonna Oil S68


Gustina na 15°C kg/m3 879
Temperatura paljenja °C PMCC 225
Temperatura stinjavanja °C max. -15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 8.6

Shell Tonna Oil S220


Gustina na 15°C kg/m3 894
Temperatura paljenja °C PMCC 250
Temperatura stinjavanja °C max. -12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 220
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 18.5


Triton oil