• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Helios 2M

MOL Helios 2MVisokotemperaturna maziva mast bentonitne osnove sa dodatkom molibden disulfata. Obezbeđuje nisku vrednost trenja i štiti od zaribavanja u slučaju velikih opterećenja. Poseduje dobru zaštitu od korozije.

Pogodna je za opremu koja je izložena visokim opterećenjima i malim brzinama npr. za podmazivanje lanaca u podmazivanju kroz topionice i ležajeva transportnih traka i peći. U slučaju visokih temperatura neophodno je redovno domazivanje. Izbegavati mešanje sa drugim mastima.

Opseg temperature: između -20°C i +200°C.

MOL Helios 2M


NLGI gradacija
 NLGI 2
Viskozitet baznog ulja mm2/s (cSt) 40°C 230
Tačka kapanja °C
 iznad 300
Promena penetracije posle 60 stoka 25 °C 280Triton oil