• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Alugear LKP 000, MOL Alugear 0EPG, MOL Alugear 1EPM

MOL Alugear LKP 000, MOL Alugear 0EPG, MOL Alugear 1EPM
Aluminijumske kompleksne masti za podmazivanje zupčanika za centralne sisteme podmazivanja, zupčanike u lokomotivama, za cementare, za otvorene zupčaste prenose izložene velikim opterećenjima i visokim temperaturama do 180 C, po potrebi sa dodatkom molibden disulfata a zavisno od vrste masti i konkretne namene

Triton oil