• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Procesna ulja

Procesna ulja se koriste kao komponente u procesu proizvodnje (npr. hemijska baza) ili kao pomoćna sredstva u postupcima prerade sirovih materijala (npr. gumarska industrija). Obično su u pitanju čista mineralna ulja bez aditiva koja mogu biti formulisana od jedne ili više vrste baznih ulja u skladu sa specifičnim zahtevima u pogledu fizičkih i hemijskih svojstava.

 

Klasifikacija procesnih ulja


Procesna ulja su kompleksna mešavina ugljovodonika.U zavisnosti od toga koja grupa ugljovodonika preovlađuje, procesna ulja mogu biti parafinska, naftenska ili aromatska.

Parafinska ulja su obično svetle boje, imaju visoke indekse viskoziteta, visoke tačke tečenja i relativno nisku gustinu. Ne poseduju dobra svojstva rastvaranja i koriste se u slučajevima gde je poželjna neutralna reakcija.
Naftenska ulja su nešto tamnije boje u odnosu na parafinska ulja slične dubine rafinacije. Imaju relativno visoku gustinu, nisku tačku tečenja i srednje/niske indekse viskoziteta. Naftenska ulja imaju bolja svojstva rastvaranja u odnosu na parafinska i koriste se gde je potreban visok stepen hemijske i fizičke reakcije.
Kod aromatskih ulja molekul ima nezasićenu prstenastu strukturu pa usled prisustva dvogube (ilii trogube) veze, aromati predstavljaju visoko nezasićena i stoga hemijski veoma reaktivna jedinjenja.

Izbor procesnog ulja


U cilju izbora procesnog ulja za određenu aplikaciju ili bar sužavanja izbora relevantnih gradacija prilikom odabira, potrebno je naznačiti:
aplikaciju;
- kinematski viskozitet na 40°C / 100°C;
- gustinu na 15°C;
- indeks refrakcije na 20°C ili
- CA/CP/CN (prema ASTM-D 2140).

 

Triton oil