• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Gravex

Shell Gravex

Upotreba, opis i specifikacije:

Rafinat mineralnog ulja naftenske baze. Postupkom rafinacije zadržan je max. moguć sadržaj aromata, ali ispod ispod 3% PCA (IP 346) u skladu sa EU regulativama.


Upotrebljava se kao "svetli" omekšivač za prirodni i sintetički kaučuk, kao komponenta štamparskih boja, kao vezivo za prašak, kao komponenta zaptivki i zaštitno sredstvo za drvo.


Shell Gravex 913


Gustina na 15°C kg/m3 893
Temperatura paljenja °C PMCC 150
Temperatura stinjavanja °C max. -60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 8.4
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 2.2

Shell Gravex 933


Gustina na 15°C kg/m3 916
Temperatura paljenja °C PMCC 195
Temperatura stinjavanja °C max. -30
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 64
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6.5

Shell Gravex 942


Gustina na 15°C kg/m3 920
Temperatura paljenja °C PMCC 205
Temperatura stinjavanja °C max. -27
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 102
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 8.3


Triton oil