• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Catenex S

Shell Catenex S

Upotreba, opis i specifikacije:

Parafinska procesna ulja proizvedena postupkom solventene ekstrakcije.

Najveću primenu imaju u proizvodnji automobilskih guma i tehničke gume u automobilskoj industriji.


Shell Catenex S 579

Gustina na 15°C kg/m3 905
Temperatura paljenja °C PMCC 300
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 500.0
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 32

Shell Catenex S 925


Gustina na 15°C kg/m3 867
Temperatura paljenja °C PMCC 220
Temperatura stinjavanja °C max. -15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 30.0
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5.1

Shell Catenex S 946


Gustina na 15°C kg/m3 882
Temperatura paljenja °C PMCC 270
Temperatura stinjavanja °C max. -9
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 115.0
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 3.3


Triton oil