• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Risella

Shell Risella

Upotreba, opis i specifikacije:

Tehnička bela ulja koja ispunjavaju zahteve po standardu FDA 178.3620 (b)Shell Risella 907


Gustina na 15°C kg/m3 858
Temperatura paljenja °C PMCC 110
Temperatura stinjavanja °C max. <-60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 3.0
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 1.21

Shell Risella 917


Gustina na 15°C kg/m3 855
Temperatura paljenja °C PMCC 195
Temperatura stinjavanja °C max. -18
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 17.0
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 3.7Triton oil