• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL Process DK 350

MOL Process DK 350Procesno ulje parafinske baze, niske isparljivosti i niskog sadržaja sumpora i aromata. Posebno je pogodno kao plastifikator u proizvodnji gume.
MOL Process DK 350  

Klasa viskoznostiISO VG 68
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.879
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 71.9
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 250
Tačka stinjavanja (°C) -12

Triton oil