• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Omala Oil

Shell Omala OilUpotreba, opis i specifikacije:

EP industrijsko ulje za reduktore, koje pruža najviši stepen zaštite od habanja. Namenjeno je za sve mehaničke industrijske prenosnike pod najvišim statičkim i dinamičkim opterećenjem. Objedinjava veliku temperaturnu postojanost i trajnost sa dobrom zaštitom od korozije (neutralno prema obojenim metalima). Ima dobre sposobnosti izdvajanja vode.

Na FZG testu prelazi 12. stepen opterećenja.

Oznaka po DIN 51517/T3, CLP.

Shell Omala Oil 68

Gustina na 15°C kg/m3 881
Temperatura paljenja °C PMCC 220
Temperatura stinjavanja °C max. -22
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 9

Shell Omala Oil 100

Gustina na 15°C kg/m3 891
Temperatura paljenja °C PMCC 230
Temperatura stinjavanja °C max. -20
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 100
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 12

Shell Omala Oil 150

Gustina na 15°C kg/m3 891
Temperatura paljenja °C PMCC 230
Temperatura stinjavanja °C max. -22
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 100
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 12

Shell Omala Oil 220

Gustina na 15°C kg/m3 895
Temperatura paljenja °C PMCC 240
Temperatura stinjavanja °C max. -20
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 220
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 20

Shell Omala Oil 320

Gustina na 15°C kg/m3 900
Temperatura paljenja °C PMCC 250
Temperatura stinjavanja °C max. -22
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 320
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 25

Shell Omala Oil 460

Gustina na 15°C kg/m3 905
Temperatura paljenja °C PMCC 250
Temperatura stinjavanja °C max. -15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 460
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 30

Shell Omala Oil 680

Gustina na 15°C kg/m3 900
Temperatura paljenja °C PMCC 250
Temperatura stinjavanja °C max. -10
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 680
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 35


Triton oil