• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Malleus GL95

Shell Malleus GL95

Upotreba, opis i specifikacije:

Posebno mazivo na sintetičkoj bazi, bez primesa olova, sa izvanredno širokim spektrom upotrebe. Takođe i za ekstremne usloge. Predviđeno za podmazivanje otvorenih prenosnika, čeličnih užadi itd. Namenjeno takođe za podmazivanje mesta, koja su podložna ispiranju vodom (takođe i slanom vodom).


Upotrebljivo na temteraturama sredine -50°CShell Malleus GL95


Gustina na 15°C kg/m3 1000
Temperatura paljenja °C PMCC min 180
Temperatura stinjavanja °C max. -50
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 655
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 37.4


Triton oil