• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Turbo CC

Shell Turbo CC

Upotreba, opis i specifikacije:

Vrhunsko turbinsko ulje za parne, gasne i kombinovane turbine. Ulje ispunjava sve zahteve modernih visoko opterećenih turbina.

Zadovoljava zahteve GEK 28143A, GEK 32568F, GEK 46506D, GEK 101941A; DIN 51515/T1 & T2.

Shell Turbo CC 32  (Gek 101941 ISO 32)

Gustina na 15°C kg/m3 875
Temperatura paljenja °C PMCC >200
Temperatura stinjavanja °C max. <-12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 29-35
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5.1- 5.7

Shell Turbo CC 32


Gustina na 15°C kg/m3 875
Temperatura paljenja °C PMCC 222
Temperatura stinjavanja °C max. -12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5.31

Shell Turbo CC 46


Gustina na 15°C kg/m3 --
Temperatura paljenja °C PMCC 222
Temperatura stinjavanja °C max. -12
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6.89Triton oil