• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Turbo Oil N 32 / N 46

Shell Turbo Oil N 32 / N 46

Upotreba, opis i specifikacije:

Specijalna ulja za podmazivanje kompresora sa parnom turbinom u sistemima sa amonijakom i sin. gasom. Neutralna u odnosu na medijum, brzo oslobađaju vazduh, niska tendencija ka penušanju, dobro izdvajaju vodu. Kompatibilna sa obojenim metalima.

Shell Turbo T ulja nisu pogodna za ove aplikacije jer amonijak stupa u interakciju sa aditivima protiv korozije i dovodi do stvaranja naslaga.

DIN 51515/T1

Shell Turbo Oil N 32

Gustina na 15°C kg/m3 872
Temperatura paljenja °C PMCC 210
Temperatura stinjavanja °C max. -10
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 5.2

Shell Turbo Oil N 46


Gustina na 15°C kg/m3 872
Temperatura paljenja °C PMCC 227
Temperatura stinjavanja °C max. -10
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6.9


Triton oil