• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Kettenseagenoel BIO N

Shell Kettenseagenoel BIO N

Upotreba, opis i specifikacije:

Biološki razgradljivo ulje za lance testera, razvijeno na bazi ulja repice. Ima dobru izdr`ljivost  i  upotrebljivo je i leti i zimi.


Prevazilazi ONORM - C 2030 za ulja za lance testera.Shell Kettenseagenoel BIO N


Gustina na 15°C kg/m3 924
Temperatura paljenja °C PMCC 260
Temperatura stinjavanja °C max. -25
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 80.2
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 16.1


Triton oil