• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell Cassida Fliud HF

Shell Cassida Fliud HF

Upotreba, opis i specifikacije:

Tečnosti za podmazivanje u prehrambenoj  industriji bez boje, mirisa i ukusa, razvijena na osnovi baznog ulja medicinskog kvaliteta sa dodacima.

Odgovaraju zahtevima USDA H1 i FDA grupa 21 CFR 178.3570 (maziva koja mogu doći u kontakt sa hranom). Mogu se koristiti kao ulja koja odgovaraju kvalitetima HLP, HVLP, CLP i  VB


Shell Cassida Fluid HF 15


Gustina na 15°C kg/m3 823
Temperatura paljenja °C PMCC 200
Temperatura stinjavanja °C max. -60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 15
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 4.0

Shell Cassida Fluid HF 32


Gustina na 15°C kg/m3 832
Temperatura paljenja °C PMCC 222
Temperatura stinjavanja °C max. -60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 32
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 6.3

Shell Cassida Fluid HF 46


Gustina na 15°C kg/m3 836
Temperatura paljenja °C PMCC 248
Temperatura stinjavanja °C max. -60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 46
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 8.0

Shell Cassida Fluid HF 68


Gustina na 15°C kg/m3 840
Temperatura paljenja °C PMCC 258
Temperatura stinjavanja °C max. -60
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 68
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 10.5

Shell Cassida Fluid HF 100


Gustina na 15°C kg/m3 841
Temperatura paljenja °C PMCC 268
Temperatura stinjavanja °C max. -57
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 100
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 100°C 14.4


Triton oil