• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

MOL THERMOL

MOL THERMOL"Visokorafinisana ulja za prenos toplote sa visokim indeksom viskoznosti i uskog opsega ključanja. Omogućavaju odličan prenos toplote zahvaljujući svojim dobrim termičkim karakteristikama. Obezbeđuju izrazitu termalnu stabilnost i zbog toga produžene intervale zamene ulja. Sprečavaju rđu i koroziju i ne zahtevaju specijalne zaptivke.
Nisu otrovna i posle upotrebe se mogu ukloniti na isti način kao i ostala rabljena ulja.

Mogu se koristiti kao fluid za prenos toplote u zatvorenim, posredno grejanim, cikrulacionom sistemima za prenos toplote. Maksimalna temperatura filma na površini grejnog tela je: MOL Thermol 32 i 46: 330 °C, MOL Thermol 68: 350 °C".
Mol Thermol 32  

Klasa viskoznostiISO VG 32
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.872
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 33.2
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 230
Tačka stinjavanja (°C) -12Mol Thermol 46  

Klasa viskoznostiISO VG 46
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.876
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 43.6
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 232
Tačka stinjavanja (°C) -15Mol Thermol 68  

Klasa viskoznostiISO VG 68
Gustina g/cm3 (cSt) 15°C 0.881
Kinematska viskoznost mm2/s (cSt) 40°C 70.2
Tačka paljenja ( Cleveland) (°C) 260
Tačka stinjavanja (°C) -12

Triton oil