• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Maziva za teretna vozila

Automobilska industrija je najveći potrošač maziva. Konstrukcije motora se neprestano unapređuju da bi se smanjila njihova težina i potrošnja goriva, a istovremeno povećala snaga i ispunili zahtevi zaštite okoline. Da bi se proizvela maziva koja zadovoljavaju zahteve novodizajniranih motora, potrebna su neprekidna istraživanja.

 

Motorna ulja moraju svoje zadatke obavljati u izrazito nepovoljnim uslovima i to često kroz duža vremenska razdoblja. Za vreme rada motora, ulje postiže temperature i do 100 °C pri klipnim prstenovima, a ulje koje zaostaje u komori za sagorevanje podvrgnuto je i mnogo višim temperaturama. Osim toga, ulje mora izdržati i visoke pritiske koji se javljaju u ležajevima kolenastog vratila i bregaste osovine. Jedno od najvažnijih svojstava, koje omogućava ulju da kvalitetno podmazuje pri svim ovim brzinama, opterećenjima i temperaturama je njegova viskoznost. Samo kvalitetna ulja mogu zadržati nisku viskoznost kroz duže vreme rada u ovako teškim uslovima.

Triton oil