FENELLA OIL TD 801 N – ulje za izvlačenje cevi

FENELLA OIL TD 801 N je polusintetičko ulje razvijeno za završne operacije izvlačenja bakarnih cevi. Sadrži veoma aktivne sintetske aditive za smanjenje trenja. Ne utiče na promenu boje obojenih metala.

To je specijalno polusintetičko ulje, razvijeno za unutrašnje podmazivanje bakarnih cevi tokom završnih faza izvlačenja. Proizvod je specijalno razvijen za primenu na Schumag vučnim klupama sa letećim trnom.

Korišćenjem FENELLA OIL TD 801 N u završnoj fazi izvlačenja, odmašćivanje bakarnih cevi postaje nepotrebno i moguće je postići niže vrednosti od norme 0,1 mg ugljenika/dm2.

FENELLA OIL TD 801 N se koristi u proizvodnji tvrdih i polutvrdih bakarnih cevi. Alternativno se može koristiti za prosecanje aluminijumskih limova, gde se zahteva tačka paljenja viša od 100°C.

Prednosti:

  • dobro podmazivanje
  • izuzetno nizak ostatak ugljenika nakon izvlačenja
  • ne sadrži hlor, ne sadrži teške metale (bez cinka)
  • ne sadrži aromatska jedinjenja
  • niska sklonost ka stvaranju magle
  • niska isparljivost

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

bistro,bezbojno

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

800

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

2.4

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

105

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-21

Korozija bakra ASTM D 130

1a