ADRANA D 208.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

 

ADRANA D 208.01 je klasično polusintetičko sredstvo za obradu metala koje sadrži bor i amine. Proizvedeno je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i odabranih paketa surfaktanata. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije.

ADRANA D 208.01 se preporučuje za univerzalnu mašinsku obradu i operacije brušenja livenog gvožđa i nisko do srednje legiranih čelika. Pogodno je za upotrebu u mašinama sa individualnim rezervoarom, kao i u centralnim sistemima. Ova višenamenska emulzija se može koristiti u širokom opsegu tvrdoća vode, ima odlična deterdžentna svojstva, kao i odlične karakteristike kvašenja. Obezbeđuje čistiju radnu sredinu.

Prednosti:

  • Dobro odvaja strano ulje – za lako uklanjanje i duži vek emulzije.
  • Odlična deterdžentna svojstva – čistiji delovi, alat i radna sredina.
  • Veoma stabilna emulzija – dug vek fluida, ređe tretiranje aditivima i manji troškovi održavanja.
  • Dobra zaštita od korozije – manje škarta i niži troškovi održavanja.
  • Veoma niska tendencija ka penušanju – formulisano za visoke pritiske i protoke, sa vodom niske i visoke tvrdoće.
  • Ne sadrži hlor, fenol i sekundarne amine – dobar EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu).

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata blago zamućeno braon ulje
Specifična težina na 20°C 1,02
Faktor refraktrometra 1,6
Izgled emulzije delimično providno
pH u upotrebi 8,7-9,4