ADRANA D 601.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA D 601.01 je klasično polusintetičko sredstvo za obradu metala sa EP osobinama, koje sadrži bor i amine. Proizvedeno je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i EP aditiva na bazi sumpora. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije. Preporučuje se za srednje i teške mašinske obrade i operacije brušenja svih tipova legiranih čelika, uključujući i nerđajući čelik. Performanse potrebne pri teškoj obradi omogućava paket EP aditiva na bazi sumpora, sa visokom moći kvašenja, koji štiti mašinu od nakupljanja strugotine.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske tvrdoće, kao i sa vodom visoke tvrdoće. Preporučen je za upotrebu u mašinama sa individualnim rezervoarom, kao i u sistemima sa centralnim podmazivanjem.

Prednosti:

  • Emulzija sa odličnim svojstvima podmazivanja i zaštitom od ekstremnih pritisaka – smanjuje troškove održavanja i poboljšava izgled obrađene površine u teškim operacijama obrade
  • Odlična deterdžentna svojstva – čistiji delovi, alat i radna sredina. Sprečava nakupljanje čestica od brušenja u mašini
  • Veoma stabilna emulzija – dug vek fluida između dva punjenja, ređe tretiranje aditivima i manji troškovi održavanja
  • Dobra zaštita od korozije – manje škarta i niži troškovi održavanja
  • Veoma niska tendencija ka penušanju – formulisano za visoke pritiske i protoke, sa vodom niske i visoke tvrdoće
  • Ne sadrži hlor, fenol i sekundarne amine – dobar EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata blago zamućeno braon ulje
Specifična težina na 20°C 1,01
Faktor refraktrometra 1,4
Izgled emulzije delimično providno
pH u upotrebi 8,7-9,5