HOCUT 1045 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT 1045 je sredstvo za obradu metala bez bora, koje gradi stabilne makroemulzije, bazirano na mineralnom baznom ulju visokog kvaliteta.

HOCUT 1045 je specijalno formulisana makroemulzija za mašinsku obradu obojenih metala, uključujući mesing i bronzu, koja sprečava pojavu fleka na delovima, kao i nakupljanje naslaga sapuna bakra na mašinama. Proizvod se takođe može koristiti za obradu čelika i aluminijuma. Ostaci nakon otparavanja se mogu lako ukloniti sa obrađenih delova, čime se izbegavaju problemi pri niklovanju i hromiranju nakon obrade.

Predviđen je za upotrebu sa vodom niske i srednje tvrdoće.

Prednosti:

  • Formulacija kompatibilna sa obojenim metalima – ne ostavlja fleke
  • Lako uklanjanje ostataka – komapatibilno sa procesima nakon mašinske obrade, kao što su niklovanje ili hromiranje
  • Inhibira stvaranje sapuna bakra – nema promene boje emulzije ili taloženja sapuna bakra na delovima mašina
  • Veoma stabilna emulzija – dug vek trajanja fluida, manje potrebnih tretmana aditivima i niži troškovi održavanja
  • Niska tendencija ka penušanju – namenjeno za visoke pritiske i protoke u vodi niske do srednje tvrdoće
  • Ne sadrži bor – ne klasifikuje se kao SVHC prema REACH regulative
  • Ne sadrži bor, hlor, fenol i sekundarne amine, veoma dobar EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata smeđe ulje
Specifična težina na 20°C 0,94
Faktor refraktometra 1
Izgled emulzije mlečno bela
pH u upotrebi 8,7-9,2