THERMEX WG 403 C je ekonomično sredstvo za kovanje, na bazi grafita i vode. Kada se pomeša sa vodom, THERMEX WG 403 C gradi stabilne disperzije. Najbolje je naneti ga sprejom na vrući kalup, da bi se formirao ujednačeni film.

THERMEX WG 403 C je predviđen za upotrebu kod obrade čekićem, presom za kovanje sa više kalupa, kao i za ekstrudiranje legura gvožđa i obojenih metala, kao što su čelik, nerđajući čelik, titanijum, nikl i superlegure.

vruće kovani metalni delovi, NNS delovi, lopatice elisa, kolenasta vratila, osovine, glavčine, klipnjače, klipni prstenovi, delovi rađeni dubokim izvlačenjem ili na otvorenom kalupu.

Preporuka za upotrebu:

THERMEX WG 403 C se obično meša sa vodom u koncentracijama od 5% do 30%, zavisno od težine i obima deformacije.

Preporučene početne koncentracije:

Lako kovanje: 3-5%

Srednje kovanje: 5-10%

Teško kovanje: 10-30%

Podesiti koncentraciju po potrebi.

Prednosti:

  • Smanjuje troškove i povećava produktivnost – ekonomičan proizvod, odlična svojstva podmazivanja, smanjuje habanje i oštećenje kalupa, poboljšava tečenje metala u kalupima u operacijama vrućeg kovanja do 400°
  • Smanjuje broj potrebnih proizvoda – pogodan za veći broj metala i primena.
  • Jednostavan za upotrebu – stabilna grafitna disperzija, sa srednjom veličinom čestica, može se koristiti u obliku u kome je isporučena ili se razblažiti vodom.
  • Bezbedan za operatere i životnu sredinu – ne sadrži amonijak i mineralno ulje.

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
Izgled vizuelno Crna tečnost
Specifična težina na 20°C ASTM D 1298 1,38
pH @ 10% DIN 51396 7,6
Čvrsto mazivo grafit
Viskoznost BK-20°C (S05-20o/min) mPas STC 10.0.0-29 3573