• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Shell maziva
     

Proizvodnja baznih ulja

U Shell rafinerijama vrši se destilacija sirove nafte čime se iz nje izdvajaju proizvodi poput benzina, kerozina, bitumena i baznog ulja koje dalje služi kao osnova za proizvodnju maziva.
Hemijski sastav svakog pojedinog baznog ulja u mnogome zavisi od porekla nafte kao i o korišćenom postupku rafinacije, tako da se optimalna svojstva maziva ne mogu postići upotrebom bilo kog baznog ulja. Zato Shell ništa ne prepušta slučaju već proizvodi vlastita bazna ulja.

Dobar kvalitet baznih ulja je osnov za dobro podmazivanje.Proizvodnja maziva

Samo bazno ulje ima osnovna svojstva maziva, ali mu još nedostaju određeni sastojci. Dizajniranje mazivog ulja podrazumeva mešanje jedne ili više vrsta baznih ulja sa paketom aditiva. Ovakva formulacija omogućava da buduće ulje može pružiti željeni stepen zaštite opreme u kojoj se koristi.Shell ima preko 80 proizvodnih pogona za proizvodnju maziva


Istraživanje i razvoj

 

Kad bi za 10% smanjili trenje u svim kotrljajnim ležajevima koji su danas u upotrebi, uštedeli bi energiju ekvivalentnu ukupnoj proizvodnji 18 velikih nuklearnih elektrana.
Ili grubo, prepolovili ukupnu potrošnju el. energije Australije, Brazila, Španije i Švedske zajedno.
Ovaj prost primer ilustruje važnost istraživanja i doprinos koji time Shell daje budućim naraštajima.


Shell godišnje izdvaja preko 700 miliona USD za istraživanje i razvoj.
print
Triton oil