• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Zaposleni


Triton oil zapošljava i angažuje pažljivo odabran i stručno osposobljen kadar.

Trenutno su u stalnom radnom odnosu zaposlena 2 dipl.inž.maš., 1 dipl.inž.tehnol. i 1 tehničar.

Uspostavljanje klime dobre saradnje i pripadnosti preduzeću u kojoj će svi zaposleni ostvarivati svoj interes uz poštovanje ovlašćenja i odgovornosti je jedno od osnovnih načela politike kvaliteta.


Obaveza je svih zaposlenih da aktivno i kontinuirano učestvuju u unapređenju i poboljšanju kvaliteta, imajući u vidu da je to jedini način da se opravda poverenje dosadašnjih korisnika i ispune očekivanja novih.

Kvalitet nikada ne sme da bude podređen smanjivanju troškova. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da preispita one odluke i akcije nadređenih za koje smatra da vode smanjenju nivoa kvaliteta proizvoda i usluga.Zoran CvetaSrdjanSnezana

print
Triton oil