Osnovne karakteristike rashladnih tečnosti za motorna vozila – antifriza su: efikasan prenos toplote i zaštita rashladnog sistema od korozije.

Prateći zahteve tržišta, proizvođači motornih vozila permanentno traže nova konstrukciona rešenja, uvodeći nove konstrukcione materijale, što opet dovodi do usložnjavanja zahteva u pogledu zaštite od korozije, kompatibilnosti komponenata i prenosa toplote.

Antifrizi su smeše baznog fluida (monoetilenglikola i sl.) koji obezbeđuje dobar prenos toplote, zaštitu od zamrzavanja i ključanja i odgovarajućeg paketa aditiva, uglavnom odgovornog za zaštitu rashladnog sistema od korozije.

U zavisnosti od prisutnih inhibitora korozije, antifirizi se grubo mogu podeliti u sledeće grupe:

  • IAT (sa neorganskim inhibitorima korozije)
  • OAT (sa organskim inhibitorima korozije)
  • HIBRID (kombinacija organskih i neorganskih inhibitora korozije)

Zbog specifičnosti interakcije između konstrukcionih materijala (metala i elastomera) rashladnog sistema i korišćenih inhibitora korozije, prilikom izbora odgovarajućeg antifriza treba se rukovoditi preporukom proizvođača opreme (OEM).