Reduktori se javljaju skoro u svim tipovima savremenih industrijskih mašina. Zupčasti parovi koriste se za prenos kretanja, brzine i momenta sa jednog vratila na drugo. Za razliku od kaiševa i lančanika, zupčasti parovi glatko prenose mnogo veće sile i brzine bez proklizavanja.

Karakteristike industrijskih zupčanika:

  • različite konstrukcije zupčanika i kućišta
  • različite dimenzije i vrste materijala
  • veoma dug životni vek (7.000 h/godišnje, min. 15 godina)
  • proizvode se u malim serijama, nekada i u pojedinačnoj proizvodnji

Spregnuti zupčasti parovi uglavnom rade u uslovima mešovitog i hidrodinamičkog podmazivanja, ali često i u uslovima graničnog podmazivanja, kada su izloženi udarnim opterećenjima.

Najčešći uzroci nepravilnog rada i otkaza:

  • loša ugradnja
  • preopterećenje
  • udarna opterećenja
  • loše podmazivanje
  • pojava korozije