• 28.11.2012.
    Shell je najveći isporučilac maziva na svetskom tržištu
    Sa 13% učešća u 2011 godini Shell je najveći isporučilac maziva na ...

  • 24.10.2012.
    Platts Top 250 Global Energy
    Za samo godinu dana MOL je napredovao za 40 mesta na Platts ...
SRPS ISO 9001:2008 SERTIFIKAT SRPS ISO 14001:2005 SERTIFIKAT IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Maziva za poljoprivrednu mehanizaciju

U poljoprivrednoj proizvodnji koriste se raznovrsna sredstva mehanizacije (traktori, kombajni, kultivatori...) koja se sastoji od tri osnovna sistema: pogonskog, transmisionog i radnog.


Ovi sistemi mogu se podmazivati nezavisno jedan od drugog (posebnim vrstama ulja) ili se za podmazivanje mogu koristiti višenamenska ulja:

- UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) – ulje za podmazivanje transmisionog i hidrauličnog sistema
- STOU (Super Tractor Oil Universal) – ulje za podmazivanje pogonskog, transmisionog i hidrauličnog sistema


Triton oil