U poljoprivrednoj proizvodnji koriste se raznovrsna sredstva mehanizacije (traktori, kombajni, kultivatori…) koja se sastoje od tri osnovna sistema: pogonskog, transmisionog i radnog.

Ovi sistemi mogu se podmazivati nezavisno jedan od drugog (posebnim vrstama ulja) ili se za podmazivanje mogu koristiti višenamenska ulja:

  • UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) – ulje za podmazivanje transmisionog i hidrauličnog sistema
  • STOU (Super Tractor Oil Universal) – ulje za podmazivanje pogonskog, transmisionog i hidrauličnog sistema